Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
  1. Piotr Jan Bieniarz – Przewodniczący
  2. Ryszard Bogusław Kupis – Zastępca Przewodniczącego
  3. Anna Kowalczyk – Członek
  4. Andrzej Wiraszka  – Członek
  5. Mirosław Szewc –Członek

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2010-12-17 12:53:07 | Data modyfikacji: 2021-01-28 11:51:56.
Skład osobowy Komisji Ogólnospołecznej

1.Henryk Aleksander Abramczyk – Przewodniczący
2.Paweł Witosław – Zastępca Przewodniczącego
3.Barbara Cerska  – Członek
4.Monika Agnieszka Krawczyk – Członek
5. Jadwiga Piórkowska– Członek

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2010-12-17 12:57:39 | Data modyfikacji: 2018-11-22 09:01:05.
Skład osobowy Komisji Budzetu i Gospodarki Gminy

1. Marek Chołuj – Przewodniczący
2. Agnieszka Kuś – Zastępca Przewodniczącego
3. Justyna Pachnia– Członek
4. Mirosław Pułka – Członek
5. Stanisław Potyra – Członek

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:03:02 | Data modyfikacji: 2018-11-22 09:05:56.
Skład osobowy Komisji Skarg Wniosków i Petycji

1) Piotr Jan Bieniarz - Przewodniczący
2) Marek Chołuj - Zastępca Przewodniczącego
3) Henryk Aleksander Abramczyk - Członek
4) Stanisław Potyra - Członek.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 09:12:14.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 09:12:14
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka