Bilans za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:07:22 | Data modyfikacji: 2021-07-23 11:20:09.
Rachunek zysków i strat za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:08:35 | Data modyfikacji: 2021-07-23 11:20:43.
Zestawienie zmian w Funduszu za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:18:24.
Bilans za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:59:50 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:31:47.
Informacja dodatkowa za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 21:03:04 | Data modyfikacji: 2021-07-23 11:05:40.
Rachunek zysków i strat za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 21:04:57 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:36:42.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 21:06:51 | Data modyfikacji: 2021-07-23 11:06:06.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 21:06:51
Data modyfikacji: 2021-07-23 11:06:06
Autor: Małgorzata Kępka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka