Bilans za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 10:54:22.
Rachunek zysków i strat za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 10:55:44.
Zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-23 10:57:32.
Bilans za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:47:20 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:28:24.
Rachunek zysków i strat za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:51:47 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:39:21.
Informacja dodatkowa za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:54:12 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:56:16.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:56:03 | Data modyfikacji: 2021-07-23 10:52:18.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:56:03
Data modyfikacji: 2021-07-23 10:52:18
Autor: Małgorzata Kępka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka