O gminie
Gmina Sieciechów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach środowiska naturalnego, przyrodniczego i kulturowego. Położona jest w dorzeczu rzeki Wisły, która stanowi 50% wszystkich wód przepływających przez jej teren. 71% powierzchni gminy stanowią użytki rolne-gleby o wysokim wskaźniku bonitacji gleb. Na jej terenie jest 1329 gospodarstw rolnych a dominującymi uprawami są zboża (68% zasiewów), warzywa, okopowe i pastewne.

Rolniczy charakter gminy stwarza możliwości powstawania nowych podmiotów w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, natomiast obecność dużego jeziora oraz dobre połączenie komunikacyjne, które zapewnia rozwinięta sieć autobusowa oraz przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa na trasie Dęblin-Radom są atutem inwestowania w budownictwo rekreacyjno - wypoczynkowe i rozwój sportów wodnych.  

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2009-09-03 15:47:44.
Data wprowadzenia: 2009-09-03 15:47:44
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl