Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-29 10:06:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postępowaia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przsięwzięcia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:35:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-13 14:41:35.
Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:13:40 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:16:01.

- Poziomy osiągnięte przez Gminę Sieciechów [PDF]

- Poziom recyclingu 2015 [PDF]

- Poziom recyclingu 2016 [PDF]

- Poziom recyclingu 2017 [PDF]

 

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2013 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2014 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2015 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2016 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2017 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2018 R. [PDF]

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2019 R. [PDF]

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2020 R. [PDF]

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2021 R. [PDF]


 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:28:55 | Data modyfikacji: 2022-07-24 23:05:55.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 2020 r.

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2020 rok.”

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt Gminy Sieciechów

(-)   Arkadiusz Guba

 Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2020

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:10:22 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:16:22.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 2019 r.


Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Sieciechów o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2019 rok.”

- Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt [PDF]
- Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]
- Uzasadnienie do projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:07:26 | Data modyfikacji: 2019-02-06 11:11:55.
Obwieszczenie z dnia 31.07.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+308” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-08-05 00:02:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 00:06:19.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-07 06:57:38 | Data modyfikacji: 2019-09-07 07:05:47.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-24 23:04:14.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+30.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-10-01 16:40:55.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości wola Klasztorna w km 22+308"

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-11-07 00:44:37.
Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:56:44 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:00:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin [PDF]

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-12-24 04:52:18 | Data modyfikacji: 2020-12-24 05:01:51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego dla chowu bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do 59 DJP) na działce nrewid. 33/1 i 33/2 w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów" [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-12-30 02:03:01 | Data modyfikacji: 2020-12-30 02:12:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-15 00:11:11 | Data modyfikacji: 2021-01-15 00:21:06.
Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

dotycząca wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin" [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-15 00:20:31.
Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

dotycząca wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin". [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-15 00:29:00.
Dezycja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku inwentarskiego dla chowu bydła opasowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do 59 DJP) na działce nr ewid. 33/1 i 33/2 w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów" [PDF]


 


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-20 18:23:35 | Data modyfikacji: 2021-01-20 18:26:24.
Decyzja

 zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF]

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 08:21:17 | Data modyfikacji: 2021-01-26 08:21:48.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin" [PDF]

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-02-03 00:11:11 | Data modyfikacji: 2021-02-03 00:13:30.
Postanowienie

stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin" [PDF]

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-02-12 15:49:43 | Data modyfikacji: 2021-02-12 15:50:13.
Postanowienie

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin" [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:10:41 | Data modyfikacji: 2021-07-05 00:02:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-06-09 23:53:08 | Data modyfikacji: 2021-07-05 00:01:55.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów" [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-07-04 23:53:56 | Data modyfikacji: 2021-07-05 00:01:20.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów" [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-07-04 23:59:00 | Data modyfikacji: 2021-07-05 00:00:58.
Zawiadomienie


o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. „Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów" [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-07-09 21:24:14 | Data modyfikacji: 2021-07-09 22:03:48.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-07-24 10:30:28.
Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedzięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów”. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-08-11 15:46:51 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:48:35.
Obwieszczenie

obwieszczenie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedzięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów”. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-08-11 15:51:05 | Data modyfikacji: 2021-08-11 15:51:45.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przediśewzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezierze gmina Sieciechów”. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-08-11 15:53:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5, 997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:18:36.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wydania opinii o potrzebierzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5,997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów" [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-10-07 00:07:58 | Data modyfikacji: 2021-10-12 23:52:37.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5,997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów" [PDF]


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-10-12 23:45:45 | Data modyfikacji: 2021-10-12 23:52:05.
Zawiadomienie

o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5,997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów" [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-16 15:54:14.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5, 997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów”. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-12-01 02:05:54 | Data modyfikacji: 2021-12-01 02:06:33.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5, 997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-12-22 02:45:02 | Data modyfikacji: 2021-12-22 02:47:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

dot. „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 997/3, 997/4, 997/5, 997/6 w obrębie Mozolice Duże i Małe, gmina Sieciechów” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-12-22 02:50:45.
Data wprowadzenia: 2021-12-22 02:50:45
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka