Uchwała RIO nr Ra.491.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwośći sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:27:54 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:18.
Uchwała RIO nr Ra.492.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:31:35 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:32.
Uchwała RIO nr Ra.190.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gmniny Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:34:19 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:40.
Uchwała RIO nr Ra.245.2018

w sprawie opinii o przedłozonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budzetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:37:48 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:48.
Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:06:16 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:40:10.
Uchwała RIO nr Ra.54.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:38:36 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:40:22.
Uchwała RIO nr Ra 55.2019

w sprawie opinii oplanowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Sieciechów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:47:35.
Uchwała RIO nr Ra.149.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:45:16 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:41:29.
Uchwała RIO nr Ra.206.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:52:01 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:41:41.
Uchwała RIO nr Ra 421.2019

w spraqwie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:57:53.
Uchwała RIO nr Ra 422.2019

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:05:21.
Uchwała RIO Ra.47.2020

w sgrawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Sieciechow w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:57:27 | Data modyfikacji: 2020-08-07 09:00:03.
Uchwała RIO nr Ra.128.2020

w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:45:24.
Uchwała RIO nr Ra.205.2020

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:22:09 | Data modyfikacji: 2021-03-04 14:26:09.
Uchwała RIO nr Ra.311.2020

w sprawie opinii przedłozonej przez Wójta Gminy Sieciechów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2020, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji palnu finansowego instytucji kultury

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:55:46 | Data modyfikacji: 2021-03-04 14:25:24.
Uchwała RIO nr Ra.397.2020

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wiueloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:00:01 | Data modyfikacji: 2021-03-04 14:23:20.
Uchwała RIO nr Ra.398.2020

w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz mozliwości sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:06:15 | Data modyfikacji: 2021-07-15 14:40:54.
Uchwała RIO nr Ra.3.j/187/2021

w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjetej przez Radę Gminy w Sieciechowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:11:38 | Data modyfikacji: 2021-03-04 14:27:00.
Uchwała RIO nr Ra.3.l/192/2021

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Sieciechów w uchwale Budżetowej na rok 2021

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:16:31.
Uchwała RIO nr 3.e/273/2021

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:23:44.
Uchwała RIO nr 3.f/151/2021

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:19:22 | Data modyfikacji: 2022-03-09 13:23:57.
Uchwała RIO nr 3.d./48/2021

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sieciechów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:27:11 | Data modyfikacji: 2022-03-09 13:31:51.
Uchwała RIO Nr 3.c./233/2021

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:31:23 | Data modyfikacji: 2022-03-09 13:32:15.
Uchwała RIO Nr 3.h./229/2021

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:34:46.
Uchwała RIO Nr 3.j./186/2022

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Sieciechów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:36:46.
Uchwała Nr 3.I./187/2022

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieciechów planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2022

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2022-03-09 13:38:28.
Uchwała Nr 3.d./193/2022

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sieciechów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:42:31.
Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:42:31
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka