OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW W SPRAWIE
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY
CZĘŚCI WAŁU U PODNÓŻA KOPCA KURHANU KPR.
MICHAŁA OKURZAŁEGOUchwałą nr XIII/70/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku Rada Gminy Sieciechów określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Zarządzeniem nr 70/2022 z dnia  29.11.2022 roku Wójt Gminy Sieciechów zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy części wału u podnóża kopca Kurhanu kpr. Michała Okurzałego. Gmina Sieciechów planuje przedsięwzięcia na działce sąsiedniej nr 520 poprzez jej podział oraz możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych w celu lepszej komunikacji każdej wyodrębnionej działki wraz z  rozszerzeniem inwestycji o część działki nr 512/2 na której znajduje się kopiec. W związku z powyższym potrzebna jest przebudowa kopca poprzez rozbiórkę części ramienia. Konsultacje podlegały będą na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Zajezierze oraz Głusiec odpowiedzi na pytanie:


Czy jest Pan/Pani za przebudową części wału u podnóża kopca Kurhanu kpr. Michała Okurzałego ?


W związku z powyższym, Wójt Gminy Sieciechów kieruje do osób, które do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 30.12.2022 r. ukończą 18 lat i będą zameldowane na terenie gminy Sieciechów prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej www.sieciechow.pl, bip.sieciechow.pl oraz udostępniona u Sołtysów wraz z niniejszym ogłoszeniem. Wypełnione ankiety należy doręczyć do Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, osobiście lub listownie, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@sieciechow.pl lub doręczyć do sołtysa od 16.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.


Szczegółowe informacje pod numerem tel. 48 621 60 08 wew.33 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 Treść ankiety

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-12-01 09:07:24 | Data modyfikacji: 2022-12-01 09:09:14.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW W SPRAWIE
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwały nr XII/70/16 Rady Gminy Sieciechów  z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. Rocznik 2016 poz. 2061)

Wójt Gminy Sieciechów postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutów Sołectwom połozonym na terenie Gminy Sieciechów:

1)Sołectwu Głusiec,
2) Sołectwu Kępice,
3) Sołectwu Łoje,
4) Sołectwu Mozolice Duże,
5) Sołectwu Mozolice Małe,
6) Sołectwu Nagórnik,
7) Sołectwu Nowe Słowiki,
8) Sołectwu Stare Słowiki,
9) Sołectwu Słowiki-Folwark,
10) Sołectwu Opactwo,
11) Sołectwu Sieciechów,
12) Sołectwu Wola Klasztorna,
13) Sołectwu Wólka Wojcieszkowska,
14) Sołectwu Występ,
15) Sołectwu Zajezierze,
16) Sołectwu Zbyczyn.


Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisu projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom położonym na terenie gminy Sieciechów.
1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 8 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r. w granicach administracyjnych sołectw.
2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectwom wymienionym w § 1 punkt 1.

 Konsultacje polegać będą na:
1) Udostępnieniu mieszkańcom treści projektów Statutów Sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sieciechów: www.sieciechow.bip.gmina.pl w zakładce konsultacje, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów: www.sieciechow.pl w zakładce aktualności,
2) Wyłożeniu projektów Statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach celem udostepnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków,
3) Wyłożeniu projektów Statutów w Urzędzie Gminy Sieciechów (pokój nr 3) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostepnienia ich mieszkańcom i zgłaszania uwag, opinii i wniosków,


Wnioski i opinie mieszkańców należy składać w terminie do 18 sierpnia 2016 r. na załączonym formularzu:
1) Poprzez złożenie w kancelarii Urzędu Gminy Sieciechów,
2) Poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: urzad@sieciechow.pl,


Po upływie terminu przeprowadzenia konsultacji wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał w sprawie nadania Statutów Sołectwom położonym na terenie Gminy Sieciechów.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów gminy.
Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów Statutów Sołectw zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy Sieciechów

 Formularz do składania uwag i wniosków

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:16:04 | Data modyfikacji: 2016-08-03 11:00:34.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutów
Sołectwom położonym na terenie Gminy
Sieciechów
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:30:03.
Statut Sołectwa Głusiec
 Zał. nr 1.Głusiec..pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:09:36 | Data modyfikacji: 2016-08-03 11:52:25.
Statut Sołectwa Kępice
 Zał. nr 2.Kępice.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:17:02.
Statut Sołectwa Łoje
 Zał. nr 3.Łoje.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:18:03.
Statut Sołectwa Mozolice Duże
 Zał. nr 4.Mozolice Duże..pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:20:58.
Statut Sołectwa Mozolice Małe
 Zał. nr 5.Mozolice Małe.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:34:33.
Statut Sołectwa Nagórnik
 Zał. nr 6.Nagórnik.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:36:18.
Statut Sołectwa Nowe Słowiki
 Zał. nr 7.Nowe Słowiki.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:37:25.
Statut Sołectwa Stare Słowiki
 Zał. nr 8.Stare Słowiki.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:38:48.
Statut Sołectwa Słowiki-Folwark
 Zał. nr 9.Słowiki- Folwark.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:40:05.
Statut Sołectwa Opactwo
 Zał. nr 10.Opactwo.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:42:48.
Statut Sołectwa Sieciechów
 Zał. nr 11.Sieciechów.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:46:07.
Statut Sołectwa Wola Klasztorna
 Zał. nr 12.Wola Klasztorna.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:47:01.
Statut Sołectwa Wólka Wojcieszkowska
 Zał. nr 13.Wólka Wojcieszkowska.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 12:58:08.
Statut Sołectwa Występ
 Zał. nr 14.Występ.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:49:08.
Statut Sołectwa Zajezierze
 Zał. nr 15.Zajezierze.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:50:09.
Statut Sołectwa Zbyczyn
 Zał. nr 16.Zbyczyn.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:51:18.
Data wprowadzenia: 2016-08-03 11:51:18
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka