OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w  gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-12-19 15:57:50.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-29 13:29:59.
ZAWIADOMIENIE


w związku z prowadzonym postępowaniem  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-21 08:40:11.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-18 15:01:44.
OBWIESZCZENIE

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 1505,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE na działkach nr ewid. 541/4, 541/6, 542/4, 542/2, 1386, 951/2, 952/3, 952/4, 953/2, 1243, 971/2, 971/1, 972/2, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2, 977/2, 978/2, 918/4, 919/4, 1399, 923/9, 923/8, 925/3, 987, 988/2, 989/7, 989/8, 990/2, 991/2, 992/2, 993/2, 994/5, 994/6, 995/2, 996/2, 997/3, 997/4, 997/5, 998/4, 998/6, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002/3, 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1004/4, 1005/2, 1006/2, obręb 0004 Mozolice Duże i Małe, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-25 12:55:12.
OBWIESZCZENIE

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-21 10:13:09 | Data modyfikacji: 2022-10-21 10:15:15.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki-Folwark i Słowiki Nowe obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 185, 950”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-19 12:21:47.
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 116, 952”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-19 12:29:12 | Data modyfikacji: 2022-10-19 12:29:52.
ZAWIADOMIENIE

dotyczy ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:57:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W   ZAJEZIERZU NA CELE MEDYCZNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SZYB WINDOWY na działce nr ewid. 91, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:55:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:32:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Występ, gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 119/1, 389, 419, 442”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:36:02.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU NA CELE MEDYCZNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SZYB WINDOWY na działce nr ewid. 91, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-27 14:35:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:18:04.
Powierzchnie pasa budowlano-montażowego
gazociągu dla nieruchomości w Gminie
Sieciechów
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:36:47.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-08 14:39:39.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-08 14:35:30.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 116, 952”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:27:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:„Budowa sieci wodociągowej w m. Słowiki-Folwark i Słowiki Nowe obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 185, 950”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:25:06.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 2770,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-23 09:04:54.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-08-18 15:00:02.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:31:09.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:30:04.
ZAWIADOMIENIE


dotyczy: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 2770,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-29 14:26:44.
ZAWIADOMIENIE

dotyczy: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:49:17 | Data modyfikacji: 2022-07-21 14:49:43.
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:57:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów – Etap 1


 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-23 11:00:53.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  zmianie zakresu wszczętego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokonana korekta wniosku przez inwestora dotyczy wykluczenie z objęcia inwestycją działek o nr ewid. 520, 521/1, 521/2, 973/2 obręb Mozolice Duże i Małe oraz poszerzenie zakresu o działki oznaczone numerem ewid. 464, 1225, 473, 973/1 obręb Mozolice Duże i Małe

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-22 13:55:19.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęściu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-03 09:23:33 | Data modyfikacji: 2022-06-10 11:37:24.
OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 plegajaca na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+308"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:35:12.
Informacja Starosty Kozienickiego

o rozpoczęciu prac geodezyjnych majacych na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wola Klasztorna, w gminie Sieciechów

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-03-31 14:54:24.
WNIOSEK

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 druk do pobrania

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-01-19 12:49:05.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Karolina Fuks | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:21:49.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-10-13 12:08:34.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-07-05 09:46:11 | Data modyfikacji: 2021-07-05 09:54:21.
ZAWIADOMIENIE

w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:24:34 | Data modyfikacji: 2021-06-15 12:52:35.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-06-01 11:09:02 | Data modyfikacji: 2021-06-01 11:09:58.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:15:36 | Data modyfikacji: 2021-05-27 12:16:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie  ustalenia lokalizacji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-18 12:51:07 | Data modyfikacji: 2021-05-18 14:48:03.
OGŁOSZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 0011 Wola Klasztorna

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-18 11:55:37 | Data modyfikacji: 2021-05-18 12:55:56.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-03-11 11:52:07 | Data modyfikacji: 2021-03-11 11:54:06.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

o wszczęciu postepowania administracyjnego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-02-16 11:12:31.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:07:02.
OWIESZCZENIE WÓTA GMINY SIECIECHÓW

 


 O braku numeru działki w obwieszczeniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:57:09.
OWIESZCZENIE WÓTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:27:42.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-12-22 14:49:52 | Data modyfikacji: 2020-12-23 08:13:47.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wpłynięciu odwołania od decyzji Nr 100/SPEC/2020

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-11-25 10:19:20.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-11-10 08:36:42.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU
GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:42:36.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-09-28 13:35:14.
OBIWESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-09-21 11:23:26 | Data modyfikacji: 2020-09-21 11:27:26.
OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:57:36 | Data modyfikacji: 2020-06-09 09:03:55.
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postepowania

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 08:23:35.
OBIWESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:51:56 | Data modyfikacji: 2020-05-12 10:54:59.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie wszczęcia postępowania

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:37:54 | Data modyfikacji: 2020-05-12 10:56:31.
OBIWESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:20:13 | Data modyfikacji: 2020-05-12 10:56:07.
OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:38:58 | Data modyfikacji: 2020-05-07 14:23:33.
OBWIESZCZENIE
 obwieszczenie -cel publiczny PLAY.docx

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Zofia Grzebalska | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:36:32 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:40:34.
OBWIESZCZENIE

o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:31:10 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:33:18.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o usaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-20 15:48:51 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:33:01.
OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Katarzyna Seredyn | Data wprowadzenia: 2020-03-03 08:04:28 | Data modyfikacji: 2020-04-06 14:32:53.
OBWIESZCZENIE

o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 1505,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE na działkach nr ewid. 541/4, 541/6, 542/4, 542/2, 1386, 951/2, 952/3, 952/4, 953/2, 1243, 971/2, 971/1, 972/2, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2, 977/2, 978/2, 918/4, 919/4, 1399, 923/9, 923/8, 925/3, 987, 988/2, 989/7, 989/8, 990/2, 991/2, 992/2, 993/2, 994/5, 994/6, 995/2, 996/2, 997/3, 997/4, 997/5, 998/4, 998/6, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002/3, 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1004/4, 1005/2, 1006/2, obręb 0004 Mozolice Duże i Małe, w gminie Sieciechów.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-10-24 17:02:20.
Data wprowadzenia: 2022-10-24 17:02:20
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka