INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY
SIECIECHÓW

Na stanowisko  Inspektora d.s. obsługi Rady Gminy Sieciechów w Urzędzie Gminy Sieciechów


zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 30 marca 2022 r. o godz. 14.00

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Paweł Guba | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:27:54 | Data modyfikacji: 2022-03-29 14:30:02.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Wójt Gminy Sieciechów

     Ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór kandydatów  na  wolne stanowisko urzędnicze

 Inspektora d.s. obsługi Rady Gminy Sieciechów

 Data publikacji oferty:  11.03.2022 r.

 Data ważności oferty: 28.03.2022 r.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Paweł Guba | Data wprowadzenia: 2022-03-24 07:55:38.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
SEKRETARZA W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE

Wójt Gminy Sieciechów informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana


Pani Mirosława Pachocka zam. Słowiki Nowe


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Mirosława Pachocka posiada wykształcenie kierunkowe  i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym , spełnia kryteria zamieszczone w naborze.


Wójt Gminy Sieciechów


/-/ Arkadiusz Guba


 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2021-07-26 13:04:01 | Data modyfikacji: 2021-07-26 13:12:04.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO SEKRETARZA W URZĘDZIE GMINY
SIECIECHÓW

Na stanowisko Sekretarza  Urzędu Gminy w Sieciechowie zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 26 lipca 2021 r. o godz. 10.00.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2021-07-20 09:37:54 | Data modyfikacji: 2021-07-20 09:54:17.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Wójt Gminy Sieciechów


     Ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór kandydatów  na  wolne stanowisko urzędnicze


 Sekretarza  Gminy


 Data publikacji oferty:  09.07.2021r.


 Data ważności oferty: 19.07.2021r.


 

Zarządzenie Wójta

Kwestionariusz osobowy

Klauzula RODO

 Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:53:53 | Data modyfikacji: 2021-07-09 08:08:06.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA W REFARACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE
GMINY W SIECIECHOWIE

Wójt Gminy Sieciechów informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Joanna Mucha zam. Zajezierze

zasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie kierunkowe, a także oczekiwane doświadczenie zawodowe. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:33:56.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM W
URZĘDZIE GNINY W SIECIECHOWE

Na stwnowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Sieciechowie zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 maja 2020 r. o godz. 12.00

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-21 09:28:53.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA W
REFERACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY W
SIECIECHOWIE
 Treść ogłoszenia o naborze

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:01:28 | Data modyfikacji: 2020-05-06 08:35:17.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA
SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego .
Miejsce pracy: Gmina Sieciechów
Forma zatrudnienia : umowa o pracę na pełen etat

Klauzula informacyjna RODO.pdf

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:11:24 | Data modyfikacji: 2020-05-06 08:20:19.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA
SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego .
Miejsce pracy: Gmina Sieciechów
Forma zatrudnienia : umowa o pracę na pełen etat

Klauzula RODO_GOPS.pdf

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2019-08-13 08:13:38 | Data modyfikacji: 2019-12-31 08:45:24.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego .
Miejsce pracy: Gmina Sieciechów
Forma zatrudnienia : umowa o pracę na pełen etat

Klauzula RODO

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2019-06-26 07:49:36.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Małgorzata Wrona zam. Wólka Wojcieszkowska

która spełniła warunki określone w naborze, posiada wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe, oraz dośwaidczenie z zakresu zagadnień ogłoszonych w naborze.

Wójt Gminy Sieciechów

/-/ Arkadiusz Guba

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-01 10:27:35 | Data modyfikacji: 2019-07-01 10:31:19.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO INSPEKTORA DS OCHRONY ŚRODOWISKA W
REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że po zakończeniu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej zgłosiło się 2 kandydatów, z których wszyscy spełnili wymogi formalne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co do godziny rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-06-25 07:35:12.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA W
REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:14:44 | Data modyfikacji: 2019-06-25 07:32:30.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA W REFARACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE
GMINY W SIECIECHOWIE

Wójt Gminy Sieciechó informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Monika Molendowska zam. Siecieciechów

zasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie kierunkowe, a także oczekiwane doświadczenie zawodowe. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:47:52 | Data modyfikacji: 2018-10-08 15:48:31.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM W
URZĘDZIE GNINY W SIECIECHOWE

Na stwnowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzedzie Gminy w Sieciechowie zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:41:30 | Data modyfikacji: 2018-10-08 15:48:51.
Nabór na stanowisko inspektora d.s. ksiegowości
w Referacie Finansowym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 16:44:55 | Data modyfikacji: 2018-09-26 16:55:15.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
INSPEKTORA DS OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Katarzyna Dobosz zamieszkała w  Kozienicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, a także oczekiwane doświadczenie zawodowe. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona najwyżej, otrzymała 10 punktów na możlie 10, ponadto jako jedyna posiadała doświadczenie z zakresu egzekucji.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-03 07:27:49 | Data modyfikacji: 2018-08-03 07:35:14.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO INSPEKTORA DS OCHRONY ŚRODOWISKA W
REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że po zakończeniu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej zgłosiło się 5 kandydatów, z których wszyscy spełnili wymogi formalne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się dnia 30 lipca 2018 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co do godziny rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-07-20 12:37:48 | Data modyfikacji: 2018-08-03 07:35:40.
Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony
środowiska i odpadów komunalnych
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:29:32 | Data modyfikacji: 2018-08-03 07:31:13.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
TECHNIKA ELEKTRYKA W REFERACIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrany został:
Pan Adam Czerski zamieszkały w Opactwie, gmina Sieciechów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko technika elektryka, konserwatora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w naborze. Kandydat posiada wykształcenie kierunkowe, a także oczekiwane doświadczenie zawodowe. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat został oceniony pozytywnie.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-07-03 07:32:00 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:34:05.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO TECHNIKA ELEKTRYKA W REFERACIE
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko technika elektyka wpłynęła jedna oferta, która spełnia warunki formalne. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r.  

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-07-02 15:55:04 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:35:02.
NABÓR NA STANOWISKO TECHNIKA ELEKTRYKA W
REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-14 12:52:25 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:24:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie
Gminy Sieciechów

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Ewa Komorek zamieszkała Występ, gmina Sieciechów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie kierunkowe, a także oczekiwane doświadczenie zawodowe. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:45:34 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:25:10.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru na
stanowisko inspektora w Referacie Finasowym w
Urzędzie Gminy Sieciechów

Na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym zgłosiło się 2 kandydatów, z których jeden spełniał wymogi formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:26:40 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:25:33.
Nabór na stanowisko inspektora w Referacie
Finansowym

- Ogłoszenie o naborze [PDF]
- Opis stanowiska pracy [PDF]
- Regulamin naboru [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:57:23 | Data modyfikacji: 2018-07-03 07:26:00.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
inspektora w Referaciue Inwestycji,
Nieruchomoiści i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Referaciue Inwestycji, Nieruchomoiści i Zamówień Publicznych została wybrana Pani Katarzyna Seredyn, która spełniła wymagania formalne oraz posiada wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:38:32 | Data modyfikacji: 2018-04-03 14:30:13.
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE
INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

1. Ogłoszenie o naborze [PDF]
2. Opis stanowiska pracy [PDF]
3. Kwestionariusz osobowy [DOC]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:22:59 | Data modyfikacji: 2018-01-25 13:31:48.
II NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE
INWESTYCJI,NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Ogłoszenia o naborze II.
2. Opis stanowiska pracy.
3. Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:26:57 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:25:40.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru na
stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych w
Urzędzie Gminy Sieciechów

Na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i zamówień Publicznych zgłosiło się 2 kandydatów, z których żaden nie spełniał wymogów formalnych i nie zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:50:07 | Data modyfikacji: 2016-11-02 12:03:20.
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE
INWESTYCJI,NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Treść ogłoszenia
2. Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:13:27 | Data modyfikacji: 2016-09-27 12:01:29.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
inspektora księgowości budżetowej w Referacie
Finansowym w Urzedzie Gminy Sieciechów na 3/4
etatu

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została:


Pani Wanda Miazga zamieszkała Głusiec, gmina Sieciechów.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:  


Oferta na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne, określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyzsze jakie było wymagane, a także oczekiwane doswiadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przepraowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.


                                                                                                                                Wójt Gminy Sieciechów                                                                                                                                         /-/   Marian Zbigniew Czerski


 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:05:27 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:20:58.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 07:28:00 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:28:04.
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI
BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSOWYM na 3/4 ETATU

1. Ogłoszenie wraz z regulaminem naboru.
2. Kwestionariusz osobowy.

 

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:09:58 | Data modyfikacji: 2016-09-22 09:15:44.
NABÓR NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY

1. Ogłoszenia o naborze
2. Regulamin naboru
3. Kwestionariusz osobowy
4. Wstępna selekcja
5. Wyniki naboru.

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:41:37 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:30:00.
Informacja

o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko inspektora ds. Obsługi Rady Gminy Sieciechów
Na stanowisko inspektora ds. obsługi rady gminy zgłosiło się 4 kandydatów, z których 1 spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.
Następnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16

 

Marian Zbigniew Czerski
Wójt Gminy Sieciechów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:46:21 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:49:11.
INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA GMINY SIECIECHÓW

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została;

Pani Teresa Sujkowska zamieszkała Występ, gmina Sieciechów.


Uzasadnienie dokonanego wyboru;

Oferta na stanowisko sekretarza spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

 


Wójt Gminy Sieciechów

Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-26 09:47:10.
Informacja
o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi rady Gminy Sieciechów  
Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została;


Pani Mirosława Pachocka zamieszkała Słowiki Nowe, gmina  Sieciechów. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru;

Oferta na  stanowisko inspektora ds. obsługi rady spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy.Podczas wyboru oferty  brano  pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt  Gminy Sieciechów

Marian Zbigniew Czerski

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2015-03-24 16:55:12 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:41:30.
Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. obsługi rady gminy.

 
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-23 18:42:07 | Data modyfikacji: 2015-02-23 18:43:37.
INFORMACJA O KANDYDATACH ZGŁOSZONYCH DO NABORU NA
STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECIECHOWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że po zakończeniu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego zgłosiło się 4 kandydatów. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem formalnym. O dalszym etapie rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie
/-/ Henryka Wojewoda

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:59:40 | Data modyfikacji: 2019-12-31 08:47:20.
Informacja

o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza gminy Sieciechów.

Na stanowisko Sekretarza Gminy Sieciechów zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16


WÓJT GMINY
Sieciechów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 21:06:32 | Data modyfikacji: 2015-02-20 21:07:01.
Informacja dodatkowa związana z terminem naboru
na stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sieciechów

zmienia się następujące zapisy w ogłoszeniu o naborze:


1. skresla się zapis


„Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”


Wprowadza się następujący zapis:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”


2. skreśla się zapis


„b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 20.02.2015 r. o godz. 14 00”


Wprowadza się następujący zapis:


„b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 24.02.2015 r. (wtorek) po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym”

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-13 08:58:02 | Data modyfikacji: 2015-02-13 09:01:54.
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sieciechów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:19:23 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:21:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów na ¾ etatu.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat, ponieważ żadna z kandydatek nie spełniała warunków niezbędnych wymaganych w ogłoszeniu o naborze ( brak ukończonych studiów, brak stażu pracy w księgowości).

Wójt Gminy
mgr Kazimierz Pochylski

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:14:56 | Data modyfikacji: 2013-01-10 12:19:42.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieciechów

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-12-04 11:53:01.
Regulamin naboru
 regulamin naboru.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-12-04 21:47:01.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:38:45.
Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:38:45
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka