Informacja o wynikach konsultacji społecznych
dotyczących przebudowy części wału u podnóża
kopca Kurhana kpr. Michała Okurzałego
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2023-01-13 10:49:56.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w  gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-12-19 15:56:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-29 13:27:05.
ZAWIADOMIENIE

w związku z prowadzonym postępowaniem  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-21 08:43:26.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-18 15:00:30.
INFORMACJA

Wójt Gminy Sieciechów informuje o przystąpieniu Gminy Sieciechów do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuję iż Gmina Sieciechów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.


Wójt Gminy Sieciechów


     Arkadiusz Guba

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:40:25.
OBWIESZCZENIE

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 1505,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE na działkach nr ewid. 541/4, 541/6, 542/4, 542/2, 1386, 951/2, 952/3, 952/4, 953/2, 1243, 971/2, 971/1, 972/2, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2, 977/2, 978/2, 918/4, 919/4, 1399, 923/9, 923/8, 925/3, 987, 988/2, 989/7, 989/8, 990/2, 991/2, 992/2, 993/2, 994/5, 994/6, 995/2, 996/2, 997/3, 997/4, 997/5, 998/4, 998/6, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002/3, 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1004/4, 1005/2, 1006/2, obręb 0004 Mozolice Duże i Małe, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-25 12:53:35 | Data modyfikacji: 2022-10-25 12:54:11.
OBWIESZCZENIE

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-21 10:11:30 | Data modyfikacji: 2022-10-21 10:16:15.
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki-Folwark i Słowiki Nowe obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 185, 950”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-19 12:14:20.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 116, 952”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-19 12:31:14.
ZAWIADOMIENIE

dotyczy ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:54:49 | Data modyfikacji: 2022-10-11 14:55:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W   ZAJEZIERZU NA CELE MEDYCZNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SZYB WINDOWY na działce nr ewid. 91, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów


 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:52:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:33:41.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Występ, gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 119/1, 389, 419, 442”


 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-10-05 10:34:52.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PIĘTRA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU NA CELE MEDYCZNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O SZYB WINDOWY na działce nr ewid. 91, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-27 14:34:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:16:36.
ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-08 14:40:47.
ZAWIADOMIENIE


w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-09-08 14:34:04.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 116, 952”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:29:13.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:„Budowa sieci wodociągowej w m. Słowiki-Folwark i Słowiki Nowe obręb 0010 Słowiki gm. Sieciechów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 185, 950”


 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:23:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 2770,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-23 08:59:00.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:58:45.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:14:09 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:29:24.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:28:07.
ZAWIADOMIENIE

dotyczy: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 2770,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-29 14:28:17.
ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:06:20.
ZAWIADOMIENIE

dotyczy: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:47:39.
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:55:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów – Etap 1


 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-23 10:55:36 | Data modyfikacji: 2022-06-23 11:03:21.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o  zmianie zakresu wszczętego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokonana korekta wniosku przez inwestora dotyczy wykluczenie z objęcia inwestycją działek o nr ewid. 520, 521/1, 521/2, 973/2 obręb Mozolice Duże i Małe oraz poszerzenie zakresu o działki oznaczone numerem ewid. 464, 1225, 473, 973/1 obręb Mozolice Duże i Małe


 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-22 13:49:59 | Data modyfikacji: 2022-06-22 13:52:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

o wszczęściu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2022-06-03 09:27:37 | Data modyfikacji: 2022-06-10 11:38:15.
OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, budowa kanalizacji kablowej pod torami linii kolejowej nr 76 Bąkowiec – Janików na dz. nr ewid. 905, obręb ewid. 0002 Brzeźnica, jednostka ewid. Kozienice - Obszar Wiejski oraz dz. nr ewid 343, obręb ewid. 009 Słowiki Stare, jednostka ewid. 140707_2 Sieciechów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-05-27 07:51:35 | Data modyfikacji: 2022-05-27 07:55:19.
OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 plegajaca na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+308"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:33:39.
OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości położonych w powiecie kozienickim, gmina Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:12:52.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Sieciechów, obręb 0002 Kępice, zajętych pod drogę publiczną - powiatową nr 34 525 (obecnie nr 1733W) Opactwo - Posiołec

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-03-16 11:33:04.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

o toczącym się postępowaniu anministracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Sieciechów, obręb 0006 Opactwo, zajętych pod drogę publiczną - powiatową nr 34 525 (obecnie nr 1733W) Opactwo - Posiołek

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2022-03-08 11:34:08.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Karolina Fuks | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:15:00.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

o planowanym na dzień 29 listopada 2021 r. wyłożeniu projektów zarządzeń dot. Natura 2000

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-29 10:11:04.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegająca na rozbiórce i budowie nowego mostu nad kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim w m. Wola Klasztorna

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:07:47.
OBWIESZCZENIE Marszłaka Województwa
Mazowieckiego

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały

formularz do obwieszczenia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-24 11:21:02 | Data modyfikacji: 2021-11-24 11:24:58.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Karolina Fuks | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:19:27.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-10-06 08:29:21.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-09-28 12:42:50.
INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:25:19.
OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Sieciechów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025”

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-10-28 21:37:32 | Data modyfikacji: 2020-10-28 21:38:25.
OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Sieciechów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030"

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-10-02 08:40:54 | Data modyfikacji: 2020-10-28 21:39:13.
OBIESZCZENIE

Dyrektora Ragionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:39:04 | Data modyfikacji: 2020-09-02 07:56:24.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie budowy gazociągu w/c NOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów - etap III Wronów - Odolanów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2020-08-26 14:15:45.
OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:11:25.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:35:52 | Data modyfikacji: 2018-08-06 13:42:07.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego 2018

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt l, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej".

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-02-11 17:38:16 | Data modyfikacji: 2018-02-11 17:47:51.
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2016

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej".

I. Rodzaj zadania
- rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna"
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych
- zatrudnienie kadry trenerskiej
- zakup sprzętu sportowego
- zarządzanie gminnymi obiektami i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Sieciechów przeznaczy kwotę w wysokości 20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego.
6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania dotyczy okresu od 01.01.2016r do 31.12.2016r
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin i warunki składania ofert.
Wyznacza się termin składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 23 marzec 2016r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej". Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2016 r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej.
Nie będą przyjmowane wnioski drogą elektroniczną.
Dodatkowo do oferty należy załączyć:
1. Aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia).
2. Oświadczenie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji oraz do składania wyjaśnień.
3. Statut organizacji.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
Wybór oferty na zadanie nastąpi terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Sieciechów. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 18:32:40 | Data modyfikacji: 2016-03-02 18:36:31.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”


I. Rodzaj zadania

 • rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”
 • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych
 • zatrudnienie kadry trenerskiej
 • zakup sprzętu sportowego
 • zarządzanie gminnymi obiektami i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Sieciechów przeznaczy kwotę w wysokości 20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania dotyczy okresu od 01.01.2015r do 31.12.2015r
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin i warunki składania ofert.
Wyznacza się termin składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 17 kwietnia 2015r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”. Otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia 2015r o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej.
Nie będą przyjmowane wnioski drogą elektroniczną.
Dodatkowo do oferty należy załączyć:

 1. Aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia).
 2. Oświadczenie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji oraz do składania wyjaśnień.
 3. Statut organizacji.
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.


VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
Wybór oferty na zadanie nastąpi terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Sieciechów. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
 3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2015-03-27 07:56:38 | Data modyfikacji: 2016-03-02 18:34:38.
Wójt Gminy Sieciechów

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:51:10 | Data modyfikacji: 2014-04-15 13:55:19.
Konkurs ofert

Wójt Gminy Sieciechów Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 17:33:05 | Data modyfikacji: 2014-03-24 17:34:44.
 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2014-02-07 20:17:09.
 Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Sieciechów z 10 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011r. w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:36:35 | Data modyfikacji: 2011-03-16 14:37:07.
 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2011-01-05 12:52:06 | Data modyfikacji: 2012-01-18 09:57:54.
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS
termin II
 ogłoszenie II

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2011-02-02 10:40:33.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu
 konkurs Zajezierze.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Zastępca Wójta Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 12:16:34.
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego GOPS
 ogloszenie o naborze

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2012-01-18 11:31:03.
OGŁOSZENIE
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:18:53 | Data modyfikacji: 2012-07-12 21:29:44.
UCHWAŁA Nr XIV/67/12 w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA
SIECIECHÓW W GMINIE SIECIECHÓW
 uchwala_sieciechow_20.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:22:30.
Załącznik graficzny do uchwały Nr XIV/67/12
 MPZP_SIECIECHOW_3000.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:32:03 | Data modyfikacji: 2012-07-12 21:35:50.
OBWIESZCZENIE

o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, 63 PE L=ok. 1505,0 m wraz z 16 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25 PE na działkach nr ewid. 541/4, 541/6, 542/4, 542/2, 1386, 951/2, 952/3, 952/4, 953/2, 1243, 971/2, 971/1, 972/2, 973/2, 974/2, 975/2, 976/2, 977/2, 978/2, 918/4, 919/4, 1399, 923/9, 923/8, 925/3, 987, 988/2, 989/7, 989/8, 990/2, 991/2, 992/2, 993/2, 994/5, 994/6, 995/2, 996/2, 997/3, 997/4, 997/5, 998/4, 998/6, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002/3, 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1004/4, 1005/2, 1006/2, obręb 0004 Mozolice Duże i Małe, w gminie Sieciechów.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2022-10-24 17:03:38.
Data wprowadzenia: 2022-10-24 17:03:38
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka