Informacje bieżące

Informacje bieżące

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza ROKOWANIA


po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Zajezierzu, gmina Sieciechów.

 

 
Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:10:44 | Data modyfikacji: 2016-08-02 14:15:38.
Wynik Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu.

 
Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:17:23 | Data modyfikacji: 2016-08-02 14:02:39.
Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:17:23
Data modyfikacji: 2016-08-02 14:02:39
Autor: Teresa Sujkowska
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechów
Wójt Gminy
Marian Zbigniew Czerski
Kontakt:
Tel: +48 (48) 621-60-08
Fax: +48 (48) 621-60-08
e-mail: urzad@sieciechow.pl