Zarządzenie Nr 1/10 z dnia 25.01.2010 w sprawie
powołania zespołu d/s zniszczenia dokuemntacji
niearchiwawalnej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego 2009 r
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 10:26:22 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:20:43.
Zarządzenie Nr 2 Wojta Gminy z dnia 9 luty 2010 r
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi
Słowiki Nowe
 Zarządzenie Nr 2 Wójta.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 10:50:44 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:21:12.
Zarządzenie Nr 5/10 Wóta Gminy z dnia 9 luty
2010 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Z A R Z Ą D Z E N I E - wyłapywanie bezdomnych psów.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 10:52:45 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:21:24.
Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 19 marca 2010 r w
sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego
ZFSS i ustalenia maksymalnych kwot pomocy
udzielonych z zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
 Zarządznei Wójta w spr. ZFSS.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 10:57:38 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:21:40.
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Sieciechów z
dnia 16 luty 2010 r w sprawie powierzenia
obowiązków PaniAgnieszce Popis stanowiska
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zajezierzu.
 Zarządzenie Nr 3.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 11:47:20 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:21:51.
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 luty 2010 r w
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbuiorczej w ZSP w Zajezierzu.
 ZARZADZENIE Nr 4.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 12:33:43 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:22:05.
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Sieciechów z
dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie nieobecności
dyrektora ZSP w Starych Słowikach.
 ZARZĄDZENIE Nr 13.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 12:48:11 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:22:17.
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy w Sieciechowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie powołania
komisji stypendialnej oraz ustalenia
szczegółowych zadań komisji i trybu jej pracy
 zarządzenie stypendium 14.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:56:26 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:22:29.
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Sieciechów z
dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie ustalenia
kosztów jednej roboczogodziny pracy opiekunek
GOPS
 KOSZT.DOC

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-05-19 13:57:38 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:22:41.
Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Sieciechów z
dnia 2 czerwca 2010 r w sprawie powołanias
obwodowych komisji wyborczych w wyborach na
Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r
 Zarządzenie w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-06-09 09:31:23 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:22:52.
Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy w Sieciechowie
z dnia 31 maja 2010 r w sprawie powołania Lidera
Gminnego i Gminnego Biura Spisowego
odpowiedzialnych za organizacje i przeprowadzenie
Powszechnego spisu Rolnego w 2010 r na terenie
Gminy Sieciechów
 Zarządznei w sprawie spisu.doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-06-09 09:35:43 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:23:06.
Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy w sprawie
ustalenia stawek czynszu za lokale uzytkowe
będące w zasobach Gminy Sieciechów
 Zarządzenie Wójta Gminy w spr. stawek czynszu..doc

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-06-10 11:26:51 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:23:17.
Zarządzenie Nr 19/10 Wojta Gminy Sieciechów w
sprawie upowaznienia kierownika , pracowników
socjalnych GOPS
 Wycinek (2).shs

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:15:50 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:23:28.
Zarzadzenie Nr 20/10 Wojta Gminy w sprawie
upoważnienia kierownika GOPS do przekazywania do
biura informacji gospodarczej
 Wycinek (3).shs

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:17:28 | Data modyfikacji: 2015-08-22 13:23:40.
Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:17:28
Data modyfikacji: 2015-08-22 13:23:40
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak