Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIV/179/10 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie port.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:14:44.
Uchwała Nr XXXIV/180/10 w sprawie wyrażenia
zgody na nabyce nieruchomości
 uchwała RG -nabyciec- droga MON.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:18:13.
Uchwała Nr XXXIV/181/10 w sprawie zbycia przez
Gminę Sieciechów samochodu pożarniczego
 Uchwała Nr w sprawie zbycia samochodu Osp ŁOJE.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:21:21.
Uchwała Nr XXXIV/182/10 w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków cześciowego lub
całókowitego zwolnienia od opłat i trybu
pobierania tych opłat
 Uchwała w sprawie odpłatnosci.DOC

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:23:35.
Uchwała Nr XXXIX/183/10 w sprawie zmian w
budzecie gminy Sieciechów na 2010 r
 uchwala[1].zmiany.budzet.26.03.2010.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:28:19.
Uchwała Nr XXXIV/178/10 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2011
 uchwala.fundusz solecki.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:36:08.
Uchwała Nr XXXV/184/10 w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy
 Uchwała w sprawie absolutorium.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-05-05 09:42:20.
Uchwała Nr XXXV/185/10 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego GBP w Sieciechowie
 Uchwała wspr. sprawozdania GBP.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-05-05 09:46:01.
Uchwała Nr XXXV/186/10 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2010 r.
 uchwala[1].zmiany.budzet.29.04.2010.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-05-05 09:48:10.
Uchwała Nr XXXV/187/10 w sprawie zatwierdzenia "
Planu odnowy miescowości Słowiki na lata
2010-2020
 Plan odnowy miejscowości Słowiki.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-05-05 10:07:25.
Uchwała Nr XXXVI/188/10 w sprawie naniesienia
zmian do uchwały Nr XXXII/165/09 w sprawie
przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych
 Uchwa w sprawie reasumpcji GKRPA.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:14:25.
Uchwała Nr XXXVI/189/10 w sprawie naniesienia
zmiany do uchwały Nr XIX/105/08 Rady Gminy w
Sieciechowie w sprawie przystapienia Gminy
Sieciechow do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
działania - Puszcza Kozienicka"
 Uchwała zmiana do Lokalnej Grupy Działania.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:26:05.
Uchwała Nr XXXVII/190/10 w sprawie ztawierdzenia
" Planu Odnowy Miejscowości Opactwo na lata
2010-2020
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:33:14.

Zobacz:
   Kadencja VI
   Kadencja VII
   Poprzednie
Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:33:14
Opublikowane przez: Alicja Ochocka