Pracownicy Urzędu
Marian Zbigniew Czerski - Wójt

Teresa Sujkowska - Sekretarz

Halina Wrona- Skarbnik

Mirosława Pachocka- Inspektor

Elżbieta Banaszek - Inspektor

Elżbieta Piskała - Starszy pracownik socjalny

Grażyna Ośko - Inspektor

Elżbieta Mucha - Inspektor

Joanna Dziosa - Starszy pracownik socjalny

Stanisława Marczak - Inspektor

Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Anna Baryłka - Kierownik Referatu Inwetycji, nieruchomości i Zamówień Publicznych

Grażyna Wiraszka - Kierownik USC

Henryka Wojewoda -  Kierownik GOPS

Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik GBP

Agnieszka Niedzielska - Inspektor

Renata Kępka - Sprzątaczka

 
Anna Panas - Inspektor
 
Małgorzata Kępka - Inspektor
 
Dorota Stachurska - Inspektor

Krysrtyna Twardowska - opiekunka

Agnieszka Kozak- opiekunka

Antoni Leśniewski - Radca prawny

Zbigniew Hołda - Inspektor

Zapora Iwona - Inspektor

Anna Szewczyk - Inspektor

Łukasz Kisiel - Inspektor

Adam Czerski - Pracownik referatu gosp.komunalnej (kierowca, konserwator)

Józef Piskała - Pracownik referatu gosp. komunalnej (konserwator)

Leszek Kurdziałek - Pracownik referatu gosp. komunalnej (kierowca, konserwator)

Krystian Rabiński - Pracownik referatu gosp. komunalnej (konserwator, magazynier, kierowca)

Marzenna Ochocka - Bibliotekarz

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:21:22 | Data modyfikacji: 2017-07-12 14:32:42.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:21:22
Data modyfikacji: 2017-07-12 14:32:42
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka