Bilans za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:47:20 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:28:24.
Rachunek zysków i strat za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:51:47 | Data modyfikacji: 2019-05-09 21:39:21.
Informacja dodatkowa
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:54:12.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:56:03.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 20:56:03
Autor: Małgorzata Kępka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka