Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Sieciechów
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-11 09:06:54.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

o kandydatakch w wyborach Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w II turze

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-11 08:45:53.
Plakat informacyjny dot głosowania
 1.PREZYDENT 2020 - Afisz-lokal-b.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-27 10:34:51.
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Sieciechów
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-27 10:22:06.
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji
Wyborczych

Prezentacja2..pdf

Prezentacja1..pdf

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 11:28:57 | Data modyfikacji: 2020-06-23 11:40:15.
Wytyczne PKW dla Obwodowych Komisji Wyborczych
 Treść wytycznych

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 11:33:10.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II nr
74/2020

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sieciechów

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:00:41 | Data modyfikacji: 2020-06-16 15:03:04.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II nr
80/2020

w sprawie powołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:44:28.
Zawiadomienie o szkoleniu OKW
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:40:54.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej

sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:03:05.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 Wzór zgłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-08 10:50:22.
Informacja o zgłoszeniach kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych

Termin zgłosenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  upływa dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.


Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustway z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.

Formularz zgłoszenia do KOW zgłoszenie indywidualne

 Formularz zgłoszenia do KOW przez Komitet Wyborczy

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:44:45.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II

o terminach losowań i zgłaszania dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:01:13 | Data modyfikacji: 2020-06-12 15:01:54.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyuborczej

o kandydatach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:36:13.
Obieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o numerach oraz granicach obwodów głosowania

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:16:24 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:39:23.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej

w sprawie  zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:43:17.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:56:47.
Informacja

dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:03:26.
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków
OKW przez Komitet Wyborczy
 Formularz zgłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:12:41 | Data modyfikacji: 2020-03-30 11:21:25.
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków
OKW zgłoszeie indywidulane
 Formularz zgłoszenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:16:11.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o numerach oraz granicach obwodów głosowania

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-10 14:32:10.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II

o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:42:33.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-17 10:16:10.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II nr
38/2020

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sieciechów

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:48:47.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II nr
40/2020

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:55:26.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:01:19.
Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:01:19
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka