Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Arkadiusz Guba- Wójt
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:51:06.
Teresa Sujkowska- Sekretarz
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:53:16.
Halina Wrona-Skarbnik
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:55:17.
Anna Baryłka - Kierownik Referatu Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:57:10.
Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:59:54.
Henryka Wojewoda - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:06:05.
Elżbieta Kalbarczyk-Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:08:05.
Bożena Wójcicka-Dyrektor ZSP w Starych
Słowikach
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:12:35.
Agnieszka Popis-Dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:14:34.
Sławomir Kowalczyk-Dyrektor ZPO w Sieciechowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:21:31.
Anna Baryłka - Kierownik Referatu Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych

Na zakończenie pełnienia funkcji w dniu 8 lipca 2019 r.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:27:52 | Data modyfikacji: 2020-01-03 21:32:17.
Mirosława Pachocka-Kierownik Referatu
Organizacji, Nieruchomości i Zamówień
Publicznych

Na początek pełnienia funkcji w dniu 8 lipca 2019 r.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:30:19 | Data modyfikacji: 2020-01-03 21:31:51.

Zobacz:
 Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2020-01-03 21:30:19
Data modyfikacji: 2020-01-03 21:31:51
Autor: Mirosława Pachocka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka