Rok 2019

Bilans wykonania budżetu za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:05:45.
Bilans za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:10:59.
Informacja dodatkowa za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:12:45 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:13:57.
Załącznik do informacji dodatkowej za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:40:10.
Zestawienie zmian w Funduszu za 2018 rok
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:43:41.
Rachunek zysków i strat za rok 2018
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:45:45.
NDS za I kwartał 2019
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:44:13.
Rb-27S za I kwartał 2019
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:48:49.
Rb-28S za I kwartał 2019 r.
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:39:35 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:29:55.
Rb-N za I kwartał 2019
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:44:47.
Rb-Z za I kwartał 2019
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:55:19.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:55:19
Autor: Halina Wrona
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka