Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:17:22.
Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek mna 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 09:28:05.
Zarządzenie nr 3/1/2019

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 10:42:08.
Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:07:01.
Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:09:41.
Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:15:58 | Data modyfikacji: 2019-05-14 11:16:47.
Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie Konkursu na zbiórkę makulatury i butelek plastikowych pn. "Surowce wtórne zbierasz - ochronę środowiska wspierasz!"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:19:48.
Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie wyborów organu  samorządu wiejskiego na terenie Gminy Sieciechów w 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:30:20.
Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:34:39.
Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 12:03:49.
Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie zmian w planie budżetu Gmniny Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:37:10.
Zarządzenie nr 12/2019

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnetrznych i wewnętrznych na rok 2019

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:39:32.
Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie wyborów organu samorządu wiejskiego na terenie Gminy Sieciechów w 2019 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:42:11.
Zarządzenie nr 14/2019

w sparwie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielnych z ZFŚS w 2019 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:45:09.
Zarządzenie nr 15/2019

w sprawie zmian w planie budżetu gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:27:24 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:51:52.
Zarządzenie nr 16/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Siecichów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:53:06.
Zarządzenie nr 17/2019

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania Budżetu Gminy Sieciechów za 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:30:20.
Zarządzenie nr 18/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 09:02:01.
Zarządzenie nr 19/2019

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 14/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚS w 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 09:07:24.
Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:11:10 | Data modyfikacji: 2019-07-04 10:53:05.
Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:54:49.
Zarządzenie nr 22/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:28:45 | Data modyfikacji: 2019-07-04 11:30:05.
Zarządzenie nr 23/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:02:20 | Data modyfikacji: 2019-07-04 11:27:28.
Zarządzenie nr 24/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargopwej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:31:43.
Zarządzenie nr 25/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:34:06 | Data modyfikacji: 2019-07-04 11:36:00.
Zarządzenie nr 26/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:37:20.
Zarządzenie nr 27/2019

w sprawie naboru na stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sieciechów na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:40:09 | Data modyfikacji: 2019-07-04 11:46:20.
Zarządzenie nr 28/2019

w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:42:53.
Zarządzenie nr 29/2019

w sprawie Konkursu na najładniejszy ogród przydomowy i najładniejszą posesję z terenu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:01:10.
Zarządzenie nr 30/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:47:59.
Zarządzenie nr 31/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:54:24.
Zarządzenie nr 32/2019

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:56:32.
Zarządzenie nr 33/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:59:25.
Zarządzenie nr 34/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:04:17.
Zarządzenie nr 35/2019

w sprawie powierzenia stanowiska p. o. Dyrektora Szkoły

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:16:32.
Zarządzenie nr 36/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:21:44.
Zarządzenie nr 37/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:37:50.
Zarządzenie nr 38/2019

w sprawie powierzenia Sakretarzowi Gminy Sieciechów prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Sieciechów, upoważnienia do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów oraz udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:47:42.
Zarządzenie nr 39/2019

w sprawie oigłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 1, 26-922 Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-07-18 11:12:13.
Zarządzenie nr 40/2019

w sprawie zmian w planie Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:09:09.
Zarządzenie nr 41/2019

w sprawie przedłożenia informcji oprzebiegu wykonania Budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2019 r.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:19:46.
Zarządzenie nr 42/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:48:01.
Zarządzenie nr 43/2019

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zaespołu Placówek Oswiatowych w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:56:05.
Zarządzenie nr 44/2019

w sprawie zmian w planie dochodów wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 14:01:01.
Zarządzenie nr 45/2019

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 14:11:13.
Zarządzenie nr 46/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-09-23 14:14:15 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:37:23.
Zarządzenie nr 47/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:37:31 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:37:46.
Zarządzenie nr 48/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:46:09 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:38:07.
Zarządzenie nr 49/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:49:07.
Zarządzenie nr 50/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-10-29 11:56:15 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:38:45.
Zarządzenie nr 51/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:24:05.
Zarządzenie nr 52/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:26:31.
Zarządzenie nr 53/2019

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do wlaściwości gminy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:32:21.
Zarządzenie nr 54/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sieciechów projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:35:14.
Zarządzenie nr 55/2019

w sprawie przedlozenia Radzie Gminy Sieciechow i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Warszawie zespół zamiejscowy w Radomiu projektu Budżetu Gminy Sieiechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:40:28 | Data modyfikacji: 2020-01-01 23:01:49.
Zarządzenie nr 56/2019

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek w 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-15 08:08:02.
Zarządzenie nr 57/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:41:48.
Zarządzenie nr 58/2019

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-07 13:29:54.
Zarządzenie nr 59/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:44:16.
Zarządzenie nr 60/2019

w sprawie ogłoszenia Konkursu na zbiórkę makulatury w szkołach na terenie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:47:06.
Zarządzenie nr 61/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innytmi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:53:19.
Zarządzenie nr 62/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:55:24.
Zarządzenie nr 63/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-01-01 22:57:33.
Zarządzenie nr 64/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: A | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:35:02.
Zarządzenie nr 66/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:37:37.
Zarządzenie nr 67/2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:43:32.
Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:43:32
Autor: Arkadiusz Guba
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka