Kadencja VIII

Uchwała nr I/1/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:12:05.
Uchwała nr II/2/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:13:39.
Uchwała nr II/3/18

w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy i ustalenia liczby ich członków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:14:54.
Uchwała nr II/4/18

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia ich Przewodniczących

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:16:11.
Uchwała nr III/5/18

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:18:22.
Uchwała nr III/6/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:19:48.
Uchwała nr III/7/18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:22:38 | Data modyfikacji: 2018-12-29 13:40:33.
Uchwała nr III/8/18

w sprawie zmian w Budżecie na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:24:38.
Uchwała nr III/9/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:26:48.
Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:26:48
Autor: Stanisław Potyra
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka