Sesja XLVI

Uchwała nr XLVI/226/18

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:39:26 | Data modyfikacji: 2018-12-29 11:30:07.
Uchwała nr XLVI/227/18

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:41:54.
Uchwała nr XLVI/228/18

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:43:31.
Uchwała nr XLVI/229/18

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:46:12 | Data modyfikacji: 2018-12-29 11:40:54.
Uchwała nr XLVI/230/18

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:47:51.
Uchwała nr XLVI/232/18

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:49:54.
Uchwała nr XLVI/233/18

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr V/23/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 10:51:35.
Uchwała nr XLVI/234/18

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 11:00:11.
Uchwała nr XLVI/235/18

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechó na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 11:02:14.
Uchwała nr XLVI/236/18

w sprawie przejęcia przez Gminę Sieciechów od Powiatu Kozienickiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1731W na terenie miejscowości Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-12-29 11:18:33.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2018-12-29 11:18:33
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka