Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Marian Zbigniew Czerski- Wójt
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:46:04.
Teresa Sujkowska - sekretarz
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:36:11.
Halina Wrona - skarbnik
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:37:46.
Anna Baryłka - kierownik Referatu Inwestycji
Zamówień Publicznych i Nieruchomości
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:39:51 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:41:31.
Henryka Wojewoda - kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieciechowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:56:30.
Bożena Wójcicka-Dyrektor ZSP w Starych
Słowikach
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:49:14 | Data modyfikacji: 2020-01-03 22:20:58.
Agnieszka Popis - dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:51:08.
Sławomir Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Sieciechowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:53:18.
Elżnieta Kalbarczyk - kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:58:53.
Jacek Bogucki - kierownik referatu Gospodarki
Komunalnej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 17:05:12.

Zobacz:
 Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2019-05-12 17:05:12
Autor: Mirosława Pachocka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka