Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-29 10:06:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postępowaia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przsięwzięcia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:35:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-13 14:41:35.
Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:13:40 | Data modyfikacji: 2020-07-03 08:16:01.

- Poziomy osiągnięte przez Gminę Sieciechów [PDF]

- Poziom recyclingu 2015 [PDF]

- Poziom recyclingu 2016 [PDF]

- Poziom recyclingu 2017 [PDF]

 

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2013 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2014 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2015 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2016 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2017 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2018 R. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:28:55 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:16:09.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 2020 r.

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2020 rok.”

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt Gminy Sieciechów

(-)   Arkadiusz Guba

 Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2020

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:10:22 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:16:22.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 2019 r.


Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Sieciechów o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2019 rok.”

- Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt [PDF]
- Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]
- Uzasadnienie do projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:07:26 | Data modyfikacji: 2019-02-06 11:11:55.
Obwieszczenie z dnia 31.07.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+308” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-08-05 00:02:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 00:06:19.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-07 06:57:38 | Data modyfikacji: 2019-09-07 07:05:47.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-24 23:04:14.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+30.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-10-01 16:40:55.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości wola Klasztorna w km 22+308"

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-11-07 00:44:37.
Decyzja Wójta Gminy Sieciechów

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:56:44 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:00:29.
Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:56:44
Data modyfikacji: 2020-03-31 11:00:29
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka