KALENDARZ WYBORCZY
 Kalendarz wyborczy 2018.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:46:37 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:27:50.
Obwieszcenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:34:19 | Data modyfikacji: 2018-08-31 14:29:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Sieciechów w dniu 21 października 2018 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-29 16:35:34 | Data modyfikacji: 2018-08-31 14:29:50.
Obwieszcenie Wójta Gminy Sieciechów

podania do publicznej wiadomości informacji przekazanej przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sieciechów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:22:07.
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kozienicach dla wyborów do Rady Powiatu Kozienickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:27:59 | Data modyfikacji: 2018-09-12 08:22:57.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:36:15 | Data modyfikacji: 2018-08-31 14:30:26.
Informacja

 o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:31:36 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:58:56.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-29 16:42:39 | Data modyfikacji: 2018-08-29 16:45:57.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu

o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-29 16:44:56.
Informacja Wójta Gminy Sieciechów

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych 

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-30 09:42:02 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:42:59.
Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-30 10:05:39 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:48:25.
Rejestr wyborców

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 Wniosek o wpisanie do rejsetru wyborców

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:53:08 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:55:45.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-03 21:22:59 | Data modyfikacji: 2018-09-03 21:27:16.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:17:27.
Uchała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:54:03 | Data modyfikacji: 2018-09-12 15:54:55.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

o terminach dużurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:56:47.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

o terminach dużurów Komisji w celu rejestracji kandydatów na wójta

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:21:27.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II

w sprawie losowania Obwodowych Komisji Wyborczych

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:00:49.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

o terminie losowania numerów listom kandydatów

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:38:04.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II

o przyznanych numerach list kandydatów na radnychw wyborach do Rady Powiatu Kozienickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:03:11.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sieciechów

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:58:24.
Informacja o terminie posiedzenia Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:04:15.
Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy w Sieciechowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-05 20:13:24 | Data modyfikacji: 2018-10-05 20:19:06.
Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sieciechów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-05 20:16:14.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
przeprowadzenia głosowania w Starych Słowikach

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:12:14 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:17:28.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
ustalenia wyników w Starych Słowikach

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:20:51 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:23:57.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
przeprowadzenia głosowania w Sieciechowie

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:25:43 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:27:49.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
ustalenia wyników w Sieciechowie

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:31:33.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
przeprowadzenia głosowania w Zajezierzu

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:40:13 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:42:39.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczyej d/s
ustalenia wyników w Zajezierzu

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:43:27 | Data modyfikacji: 2018-10-09 14:45:13.
Informacja o godzinach rozpoczynania pracy
Obwodowych Komisji Wyborczych
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:18:19.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-19 08:34:52 | Data modyfikacji: 2018-10-19 09:24:40.
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie z wyborów wójta I tura
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:05:17 | Data modyfikacji: 2018-10-25 08:08:31.
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie z wyborów do rady gminy
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:09:45.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie o terminach dyżurów
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-11-02 07:24:49.
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, iż Obwodowe Komisje Wyborcze  rozpoczynają swoją pracę  w dniu 4 listopada 2018 r o godz. 6.00


Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-11-02 17:09:03.
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie z wyborów wójta II tura
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:09:15.
Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:09:15
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka