Sesja XLIV

Uchwała nr XLIV/218/18

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:31:42.
Uchwała nr XLIV/219/18

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:33:18 | Data modyfikacji: 2018-08-03 17:34:28.
Uchwała nr XLIV/220/18

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:37:45.
Uchwała nr XLIV/221/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:39:20.
Uchwała nr XLIV/222/18

w sprawie zmiany Statutów Sołectwom położonym na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:41:24.
ZAŁĄCZNIK NR 1
 Statut Sołectwa Głusiec

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:43:40 | Data modyfikacji: 2018-08-03 17:47:44.
ZAŁĄCZNIK NR 2
 Statut Sołectwa Kępice

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:48:41.
ZAŁĄCZNIK NR 3
 Statut Sołectwa Łoje

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:50:18.
ZAŁĄCZNIK NR 4
 Statut Sołectwa Mozolice Duże

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:51:48.
ZAŁĄCZNIK NR 5
 Statut Sołectwa Mozolice Małe

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:54:52.
ZAŁĄCZNIK NR 6
 Statut Sołectwa Nagórnik

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:57:13.
ZAŁĄCZNIK NR 7
 Statut Sołectwa Słowiki Nowe

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:58:28.
ZAŁĄCZNIK NR 8
 Statut Sołectwa Stare Słowiki

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:00:01.
ZAŁĄCZNIK NR 9
 Statut Sołectwa Słowiki-Folwark

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:01:19.
ZAŁĄCZNIK NR 10
 Statut Sołectwa Opactwo

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:02:57.
ZAŁĄCZNIK NR 11
 Statut Sołectwa Sieciechów

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:04:29.
ZAŁĄCZNIK NR 12
 Statut Sołectwa Wola Klasztorna

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:05:43.
ZAŁĄCZNIK NR 13
 Statut Sołectwa Wólka Wojcieszkowska

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:07:40.
ZAŁĄCZNIK NR 14
 Statut Sołectwa Występ

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:09:27.
ZAŁĄCZNIK NR 15
 Statut Sołectwa Zajezierze

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:15:39.
ZAŁĄCZNIK NR 16
 Statut Sołectwa Zbyczyn

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:17:15.
Uchwała nr XLIV/223/18

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:19:41.
Uchwała nr XLIV/224/18

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:21:54.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:21:54
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka