Uchwała nr XLII/211/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:10:59.
Uchwała nr XLII/212/18

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr V/23/15 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:13:31.
Uchwała nr XLII/213/18

w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:14:49 | Data modyfikacji: 2018-08-03 17:15:53.
Uchwała nr XLII/214/18

w sprawie zmianw Budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:17:10.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:17:10
Autor: Marian Zbigniew Czerski
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka