Uchwały RIO

Uchwała RIO nr Ra.491.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwośći sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:27:54 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:18.
Uchwała RIO nr Ra.492.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:31:35 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:32.
Uchwała RIO nr Ra.190.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gmniny Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:34:19 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:40.
Uchwała RIO nr Ra.245.2018

w sprawie opinii o przedłozonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budzetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:37:48 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:48.
Uchwała RIO nr Ra.54.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:38:36.
Uchwała RIO nr Ra.149.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:45:16.
Uchwała RIO nr Ra.206.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:52:01.
Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:06:16.
Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:06:16
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka