> 2018 r.

2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018

w sprawie ustalenia planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:46:20.
Zarządzenie nr 2/2018

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:48:42.
Zarządzenie nr 3/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzedu Gminy w Sieciechowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 6 stycznia 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:51:05.
Zarządzenie nr 4/2018

w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Sieciechów

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:53:04.
Zarządzenie nr 5/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:54:45.
Zarządzenie nr 6/2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sieciechów do zaciągania zobowiązań

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:56:35.
Zarządzenie nr 6/1/2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:59:40.
Zarządzenie nr 6/2/2018

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚS w 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:02:14.
Zarządzenie nr 9/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:05:24.
Zarządzenie nr 10/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:07:21.
Zarządzenie nr 11/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:10:21.
Zarządzenie nr 12/2018

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniającyh na Sołtysa wsi Słowiki Nowe

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:12:29.
Zarządzenie 13/2018.

w sprawie ogłoszenia nabotu na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzedzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:33:54.
Zarządzenie nr 14/2018

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2017 rok

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:47:35 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:49:14.
Zarządzenie nr 15/2018

W sprawie upoważnienia kierownika Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych do działania w imieniu Wójta Gminy Sieciechów jako organu w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:53:07 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:54:09.
Zarządzenie nr 18/2018

w sprawie upoważnienia osób do wystawiania oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:56:03 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:54:09.
Zarządzenie nr 19/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:58:04 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:54:09.
Zarządzenie nr 20/2018

w sprawie wprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:00:57 | Data modyfikacji: 2018-06-08 09:02:11.
Zarządzenie nr 21/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:03:52 | Data modyfikacji: 2018-06-08 09:02:11.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:03:52
Autor: Marian Zbigniew Czerski
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechów
Wójt Gminy
Marian Zbigniew Czerski
Kontakt:
Tel: +48 (48) 621-60-08
Fax: +48 (48) 621-60-08
e-mail: urzad@sieciechow.pl