Sesja XXXVII

Uchwała Nr XXXVII/187/17

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:38:45 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:38:11.
Uchwała Nr XXXVII/188/17

Uchwała Budżetowa na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:41:22 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:39:52.
Uchwała Nr XXXVII/189/17

w sprawie zbycia nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:42:22.
Uchwała Nr XXXVII/190/17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:44:53 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:41:08.
Uchwała Nr XXXVII/191/17

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:46:10.
Uchwała Nr XXXVII/192/17

w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:48:13.
Uchwała Nr XXXVII/193/17

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:49:54 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:42:25.
Uchwała Nr XXXVII/194/17

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:52:54 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:43:06.
Uchwała Nr XXXVII/195/17

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:54:02 | Data modyfikacji: 2018-03-01 16:44:28.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:54:02
Data modyfikacji: 2018-03-01 16:44:28
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka