Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Marian Zbigniew Czerski -Wójt Gminy Sieciechów
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2017-07-13 14:51:28 | Data modyfikacji: 2017-07-14 08:02:41.
Halina Wrona - Skarbnik
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:36:30.
Teresa Sujkowska - Sekretarz
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:38:06.
Henryka Wojewoda - Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:39:18 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:40:20.
Anna Baryłka - Kierownik Referatu Inwestycji,
Nieruchomosci i Zamówień Publicznych
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:42:07.
Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:43:37.
Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:45:16.
Bożena Wójcicka - Dyrektor ZSP w Satrych
Słowikach
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:50:50.
Agnieszka Popis - Dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:54:50.
SŁawomir Kowalczyk - Dyrektor ZPO w Sieciechowie
 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:03:26.

Zobacz:
  Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:03:26
Autor: Mirosława Pachocka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka