Sesja XXX

Uchwała Nr XXX/155/17

w sprawie zbycia nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:12:10.
Uchwała Nr XXX/156/17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:17:06.
Uchwała Nr XXX/157/17

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:20:03.
Uchwała Nr XXX/158/17

w sprawie dokonania zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXIV/126/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:24:09.
Uchwała Nr XXX/159/17

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:27:22.
Uchwała Nr XXX/160/17

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:54:20.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:54:20
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka