Sesja XXVII

Uchwała Nr XXVII/140/17

w sprawie rozpoczecia przygotowań do budowy sali gimnastycznej w Starych Słowikach przez Stowarzyszenie "Słowik"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:00:07.
Uchwała Nr XXVII/141/17

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:02:09.
Uchwała Nr XXVII/142/17

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-06-13 10:23:27.
Uchwała Nr XXVII/143/17

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XXIV/126/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2017.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-06-13 10:30:37.
Uchwała Nr XXVII/144/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-06-13 10:38:50.
Uchwała Nr XXVII/145/17

w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczacemu organu wykonawczego przysługuje dieta

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:03:57.
Uchwała Nr XXVII/146/17

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:06:03.
Uchwała Nr XXVII/147/17

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:10:56.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:10:56
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka