Uchwała Nr XXIV/122/16

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:43:19 | Data modyfikacji: 2017-03-03 08:44:54.
Uchwała Nr XXIV/123/16

Uchwała Budzetowa na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:46:40.
Uchwała Nr XXIV/124/16

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:48:47.
Uchwała Nr XXIV/125/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-07 10:21:58.
Uchwała Nr XXIV/126/16

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:56:06.
Uchwała Nr XXIV/127/16

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:04:35.
Uchwała nr XXIV/128/16

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:07:05.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:07:05
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka