Uchwała Nr XXIII/117/16

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:31:19.
Uchwała Nr XXIII/118/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:35:35.
Uchwała Nr XXIII/119/16

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:40:26 | Data modyfikacji: 2016-12-02 09:56:30.
Uchwała Nr XXIII/120/16

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:42:54.
Uchwała Nr XXIII/121/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:54:49 | Data modyfikacji: 2016-12-02 09:56:57.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:54:49
Data modyfikacji: 2016-12-02 09:56:57
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka