Sesja XXI

Uchwała Nr XXI/103/16

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2016-2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 09:49:29 | Data modyfikacji: 2016-11-02 10:04:49.
Załącznik do uchwały nr XXI/103/16

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2016-2020

Treść załącznika

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-30 14:06:41 | Data modyfikacji: 2019-05-30 14:09:55.
Uchwała Nr XXI/104/16

w sprawie ustalenia Regulminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 09:51:32.
Uchwała Nr XXI/105/16

w sprawie dokonania zmiany uchwały nr XVIII/88/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:00:51.
Uchwała Nr XXI/106/16

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomosci zabudowanej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:06:49.
Uchwała Nr XXI/107/16

w sprawie zbycia nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:24:18.
Uchwała Nr XXI/109/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:26:31.
Uchwała Nr XXI/110/16

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stare Słowiki i Leśna Rzeka na Słowiki Stare

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:28:58.
Uchwała Nr XXI/111/16

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Słowiki – Folwark (część wsi Stare Słowiki) na Słowiki Folwark (wieś)

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:30:47.
Uchwała Nr XXI/112/16

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Nowe Słowiki (część wsi Stare Słowiki) na Słowiki Nowe (wieś)

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:32:13.
Uchwała Nr XXI/113/16

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:34:11.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2016-11-02 10:34:11
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka