Sesja XVIII

Uchwała Nr XVIII/88/16

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XII/59/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:50:51.
Uchwała Nr XVIII/89/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:22:03.
Uchwała Nr XVIII/90/16

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ”


 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:49:45.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:49:45
Autor: Kazimierz Maztalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka