Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Marian Zbigniew Czerski - Wójt Gminy Sieciechów
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:15:37.
Halina Wrona - Skarbnik
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Halina Wrona | Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:56:18.
Teresa Sujkowska - Sekretarz
 Teresa Sujkowska.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:58:28 | Data modyfikacji: 2016-10-18 13:59:21.
Anna Baryłka - Kierownik Referatu Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:07:11 | Data modyfikacji: 2016-10-18 14:09:38.
Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:08:57.
Iwona Czerska - Skarbnik do 8.04.2016 r.
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:20:14.
Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Elżbieta Klabarczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:23:28.
Sławomir Kowalczyk - Dyrektor ZPO w Sieciechowie
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:26:57.
Agnieszka Popis - Dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:30:36.
Bożena Wójcicka - Dyrektor ZSP w Słowikach
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Bożena Wójcicka | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:32:56.
Henryka Wojewoda - Kirownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:34:16.

Zobacz:
 Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2016-10-18 14:34:16
Autor: Henryka Wojewoda
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka