Sesja XII

Uchwała nr XII/57/15

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 20:27:34 | Data modyfikacji: 2016-03-06 20:49:12.
Uchwała Nr XII/58/15

w sprawie uchwalania budżetu na 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 20:44:16 | Data modyfikacji: 2016-03-06 20:45:35.
Uchwała Nr XII/59/15

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 20:48:31 | Data modyfikacji: 2016-03-06 20:49:27.
Uchwała Nr XII/60/15

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/129/2000 Rady Gminy Sieciechów z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 20:51:43 | Data modyfikacji: 2016-03-06 20:52:19.
Uchwała Nr XII/61/15

w sprawie nabycia działki.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 20:58:37.
Uchwała Nr XII/62/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 21:02:12.
Uchwała Nr XII/63/15

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr VI/30/ll Rady Gminy w Sieciechowie w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 21:04:11 | Data modyfikacji: 2016-03-06 21:04:39.
Uchwała Nr XII/64/15

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 22:41:44.
Uchwała Nr XII/65/15

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 - 2023.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 22:46:26.
Uchwała Nr XII/66/15

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 22:48:20.
Uchwała Nr XII/67/15

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przeznaczonym na usługi ochrony zdrowia.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-03-06 22:50:10.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2016-03-06 22:50:10
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka