Sesja X

Uchwała X/42/2015

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie podboru podatków w drodze inkasa, określania inkasentów oraz wyskości wynagrodzenia za inkaso.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:07:35.
Uchwała X/44/2015

w sprawie określania zasad na jakich przewodniczacemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:09:52.
Uchwała X/46/2015

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr V/25/15 rady Gminy w Sieciechowie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian Uchwaly w sprawie pzyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:13:11.
Uchwała X/47/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:16:41.
Uchwała X/48/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:17:58.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:17:58
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-10-22
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak