Sesja VIII

Uchwała VIII/32/2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:39:57.
Uchwała VIII/33/2015

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2014 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:41:35.
Uchwała VIII/34/2015

w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierajacych azbest.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:43:44.
Uchwała VIII/35/2015

w sprawie dokonania zmiany § 9 w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:49:44.
Uchwała VIII/36/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:51:39.
Uchwała VIII/37/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:52:35.
Uchwała VIII/38/2015

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Sieciechów placówek oświatowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:55:11.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:55:11
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-06-25
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak