Sesja V

Uchwała V/21/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:47:07.
Uchwała V/22/2015

w sprawie określania zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczemu jednostki pomocniczej przysługuje dieta

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:48:43.
Uchwała V/23/2015

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:50:12.
Uchwała V/24/2015

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:52:02.
Uchwała V/25/2015

w sprawie dokonania zmian Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:54:24.
Uchwała V/26/2015

smieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:29:09.
Uchwała V/27/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:30:27.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:30:27
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-03-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak