Uchwała Nr 6/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie zarządzonych na dzień 5 lipca 2015 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2015-07-02 11:27:38.
Uchwała Nr 5 /2015 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie zarządzonymi na 5 lipca 2015 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2015-06-17 19:49:13.
Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Starych Słowikach w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na 5 lipca 2015 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2015-06-17 19:47:51.
Uchwała Nr 3 /2015 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sieciechowie

w sprawie: przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie zarządzonymi na 5 lipca 2015 r

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2015-06-17 19:45:51.
Obwieszczenie

W sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-06-08 21:34:05.
Postanowienie Nr 11/15 Komisarza Wyborczego w
Radomiu

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-05-13 20:52:26.
Kalendarz wyborczy
 kalendarz wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-04-19 09:43:12.
Zarządzenie Nr 170 Wojewody Mazowieckiego

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-04-19 09:45:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:26:22.
Informacja

Gminna Komisja Wyborcza w Sieciechowie powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu właściwa do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sieciechów zarządzonych na dzień 5 lipca 2015 roku w składzie:

 Informacja o dyżurach.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-05-14 20:51:07.
Uchwała Nr 1/2015

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i zastępcy przewodniczacego Komisji.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-05-14 20:56:23 | Data modyfikacji: 2015-05-14 20:57:37.
Uchwała Nr 2/2015

W sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyzurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnego Rady Gminy w Sieciechowie z okrego wyborczego nr 1 w wyborach uzupełniających zarządzonych na 5 lipca 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2015-05-14 21:08:08.
Data wprowadzenia: 2015-05-14 21:08:08
Autor: Anna Baryłka
ObowižEzuje od: 2015-05-13
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak