Uchwała IV/14/2015

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:54:34.
Uchwała IV/15/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:56:55.
Uchwała IV/16/2015

w sprawie naniesienia zmian do Uchwały Nr XIX/105/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Sieciechów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Puszcza Kozienicka" z siedzibą w Kozienicach.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-03-10 21:00:03.
Uchwała IV/17/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-03-10 21:01:53.
Uchwała IV/18/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:42:57.
Uchwała IV/19/2015

w sprawie unieważnienia uchwały

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:43:54 | Data modyfikacji: 2015-07-26 11:45:16.
Uchwała IV/20/2015

w sprawie zbycia nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:44:45.

Zobacz:
 Sesja I .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .   Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX nadzwyczajna .  Sesja XXX  .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII nadzwyczajna .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV nadzwyczajna .  Sesja XLVI .  Sesja XLVII . 
Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:44:45
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-02-20
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak