Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Marian Czerski - Wójt
Oświadczenia na początek kadencji

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-05 19:18:10 | Data modyfikacji: 2015-03-05 19:20:28.
Marian Czerski - Wójt Gminy Sieciechów

Oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 21:09:31 | Data modyfikacji: 2015-06-02 21:16:03.
Iwona Czerska - Skarbnik
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2016-02-05 10:25:05.
Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:40:02 | Data modyfikacji: 2016-02-08 23:43:16.
Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sieciechowie
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:42:24 | Data modyfikacji: 2016-02-08 23:47:13.
Agnieszka Popis - Dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:45:57.
Slawoimr Kowalczyk - Dyrektor ZPO w Sieciechowie
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:49:27.
Teresa Sujkowska - Sekretarz Gminy od 01.04.2015r.
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:51:53 | Data modyfikacji: 2016-02-09 00:00:11.
Halina Witkowska - Sekretarz Gminy do 27.03.2015r.
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-08 23:58:36 | Data modyfikacji: 2016-02-08 23:59:25.
Bożena Wójcicka - Dyrektor ZSP w Starych
Słowikach
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-09 00:02:41.
Henryka Wojewoda - Kierownik GOPS
 Oświadczenie za 2014 rok.

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-02-09 00:03:52.

Zobacz:
 Wójt i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2016-02-09 00:03:52
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka