Zarządzenie Nr 1/2015

W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:09:32.
Zarządzenie Nr 2/2015

W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:12:12.
Zarządzenie Nr 3/2015

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:14:58.
Zarządzenie Nr 4/2015

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:16:20.
Zarządzenie Nr 5/2015

W sprawie wyborów organów samorządu wiejskiego na terenie Gminy Sieciechów w 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:17:31.
Zarządzenie Nr 7/2015

W sprawie dokonania zmiany zarządzenia Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:19:20.
Zarządzenie Nr 8/2015

W sprawie dokonania zaminy zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:21:05.
Zarządzenie Nr 9/2015

W sprawie zmiany harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 stycznia 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-02-15 14:23:01.
Zarządzenie Nr 10/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:41:29 | Data modyfikacji: 2015-03-10 20:41:58.
Zarządzenie Nr 11/2015

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:43:28.
Zarządzenie Nr 12/2015

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi rady gminy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:44:41.
Zarządzenie Nr 13/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:45:57.
Zarządzenie Nr 14/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 20:47:35.
Zarządzenie Nr 15A/2015

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:41:12.
Zarządzenie Nr 15B/2015

W sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz trybu jej pracy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:42:27.
Zarządzenie Nr 16/2015

W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚS w 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:44:18.
Zarządzenie Nr 17/2015

W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:45:27.
Zarządzenie Nr 18/2015

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:47:15.
Zarządzenie Nr 19/2015

W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administraacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:48:37.
Zarządzenie Nr 20/2015

W sprawie ustalenia wysokości pomocy finansowej - światecznej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kwiecień 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:50:10.
Zarządzenie Nr 21/2015

W sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:51:31.
Zarządzenie Nr 22/2015

W sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:56:15.
Zarządzenie Nr 23/2015

W sprawie powołania składu osobowego Obowodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:57:21.
Zarządzenie Nr 24/2015

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:58:16.
Zarządzenie Nr 25/2015

W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:59:43.
Zarządzenie Nr 26/2015

W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 15:01:17.
Zarządzenie Nr 27/2015

W sprawie powołania Komisji Statutowej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 15:02:07.
Zarządzenie Nr 28/2015

W sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zkresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 15:03:34.
Zarządzenie Nr 28A/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-22 13:13:36.
Zarządzenie Nr 29 /2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:05:31.
Zarządzenie Nr 30/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:07:26.
Zarządzenie Nr 31/2015

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sieciechów. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:10:17.
Załącznik do zarzadzenia nr 31/15
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 08:47:47 | Data modyfikacji: 2016-08-26 08:50:43.
Zarządzenie Nr 32/2015

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:28:05 | Data modyfikacji: 2015-08-14 14:30:01.
Załącznik do zarządzenia nr 32/2015
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:29:18.
Zarządzenie Nr 33/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:31:19.
Zarządzenie Nr 34/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami na 2015r. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:33:25.
Zarządzenie Nr 35/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników kończących służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:35:14.
Zarządzenie Nr 36/2015

w sprawie powołania Komisji do spraw przydziału środków na dopłatę czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe zatrudnionych w placowkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:37:58.
Zarządzenie Nr 37/2015

w sprawie powołania Komisji odszkodowawczej w celu ustalenia okoliczności powstałej szkody na drodze gminnej w dniu 18.07.2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:40:03.
Zarządzenie Nr 38/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-22 13:15:53.
Zarządzenie Nr 39/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-08-22 13:18:22.
Zarządzenie Nr 40/2015

w sprawie odbioru dnia wolnego od pracy za dzień 15.08.2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:42:40.
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie powołania skłądu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:44:02.
Zarządzenie Nr 42/2015

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na reaizację zadania publicznego w 2015r w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-09-27 11:28:14.
Zarządzenie nr 43/2015

w sprawie przedłożenia onformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-23 18:11:42.
Zarządzenie Nr 44/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-09-27 11:30:55.
Zarządzenie Nr 45/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-09-27 11:41:21.
Zarządzenie Nr 46/2015

w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowych Komisji do spraw referendum Nr 1 i 3 na terenie Gminy Sieciechów, powołanych zarządzeniem Wójta Gminy Sieciechów Nr 41/2015 z dnia 12.08.2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-09-05 10:05:35.
Zarządzenie nr 47/2019

w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-11-26 08:02:20.
Zarządzenie nr 48/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:25:23.
Zarządzenie nr 49/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:30:29.
Zarządzenie nr 50/2015

w sprawie polityki Bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatyczym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sieciechowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:32:27.
Zarządzenie nr 51/2015

w sprawie powołania składu osobowego Obowodowych Komisji Wyborczych na ternie Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-10-05 19:41:57.
Zarządzenie nr 52/2015

zmieniające zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:34:21.
Zarządzenie nr 53/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:35:23.
Zarządzenie nr 54/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:37:10.
Zarządzenie nr 55/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:38:32.
Zarządzenie nr 56/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecoych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:40:03.
Zarządzenie nr 57/2015

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań komisji i trybu jest pracy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:42:17 | Data modyfikacji: 2016-01-11 17:28:26.
Zarządzenie nr 58/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-11 17:50:54 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:07:52.
Zarządzenie nr 58A/2015

w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:33:08 | Data modyfikacji: 2021-05-27 11:05:17.
Zarządzenie Nr 59/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-11 18:03:28 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:09:15.
Zarządzenie nr 59A/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:34:11 | Data modyfikacji: 2021-05-27 11:05:48.
Zarządzenie nr 60/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:35:58.
Zarzadzenie nr 60A/2015

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej tj. spiusu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów znajdujących się na stanie magazynów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-29 13:28:33.
Zarządzenie nr 61/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:38:49.
Zarządzenie nr 62/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:39:56.
Zarządzenie nr 63/2015

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębymi ustawami na 2015 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:42:01.
Zarządzenie nr 65/2015

w sprawie ustalenia wysokości pomocy finansowej - świątecznej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - grudzień 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:44:57.
Zarządzenie nr 66/2015

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Sieciechowie za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:46:51.
Zarządzenie nr 67/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:47:56.
Data wprowadzenia: 2015-12-30 17:47:56
Autor: Marian Zbigniew Czerski
ObowižEzuje od: 2015-12-18
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak