Zarządzenie Nr 2/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:20:45 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:25:37.
Zarządzenie Nr 3/2011

w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sieciechów oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:24:04 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:25:19.
Zarządzenie Nr 5/2011

w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora ZSP w Zajezierzu.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:40:01 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:40:48.
Zarządzenie Nr 6/2011

w sprawie wyborów organów samorządu wiejskiego na terenie Gminy Sieciechów w 2011 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:35:58 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:36:57.
Zarządzenie Nr 7/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w 2011r. w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 12:05:07 | Data modyfikacji: 2015-01-31 12:07:48.
Zarządzenie Nr 8/2011

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:30:11 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:30:46.
Zarządzenie Nr 10/2011

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2011 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:56:10 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:56:50.
Zarządzenie Nr 11/2011

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 12:00:57 | Data modyfikacji: 2015-01-31 12:01:40.
Zarządzenie Nr 12/2011

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFSS w 2011 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:41:35 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:42:17.
Zarządzenie Nr 13/2011

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011r w zakresie: ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:37:47 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:38:35.
Zarządzenie Nr 14/2011

w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności w pracy dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:53:37 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:54:25.
Zarządzenie Nr 20/2011
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:58:01 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:59:03.
Zarządzenie Nr 24/2011

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2011 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:31:54 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:34:39.
Zarządzenie Nr 27/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 12:02:55 | Data modyfikacji: 2015-01-31 12:03:49.
Zarządzenie Nr 51/2011

w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora ZSP w Zajezierzu.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:28:14 | Data modyfikacji: 2015-01-31 11:29:01.
Data wprowadzenia: 2015-01-31 11:28:14
Data modyfikacji: 2015-01-31 11:29:01
Autor: Kazimierz Pochylski
ObowižEzuje od: 2011-03-07
Opublikowane przez: Anna Baryłka