Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Sieciechowie w dniu 29 listopada 2014r. pełni dyżur w godzinach 10.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Sieciechowie ul. Rynek 16

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:51:43.
Protokół wyborów do Rady Gminy w Sieciechowie
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 16:59:19.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów wójta Gminy Sieciechów
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 18:17:45 | Data modyfikacji: 2014-11-20 18:20:25.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sieciechów w dniu 30 listopada 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 08:38:08.
Uchwała Komisji Wyborczej

w Sieciechowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-27 20:59:45.
Uchwała Komisji Wyborczej

w Sieciechowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania numerów listom Komitetom Wyborczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-27 20:54:00 | Data modyfikacji: 2014-10-27 20:56:48.
Informacja

Wójta Gminy Sieciechów o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

 Pełna treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-26 11:02:32.
Informacja

Wójta Gminy w Sieciechowie o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarzadząnych na 16 listopada 2014.

 Pełna treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-26 10:59:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Sieciechów w dniu 16 listopada 2014r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 20:43:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 20:41:58 | Data modyfikacji: 2014-10-22 20:45:36.
Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie z dnia 08.10.2014 w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na  wójta (p. nr 4 Urzędu Gminy Sieciechów)

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-09 19:50:43.
Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie z dnia 29.09.2014 w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (p. nr 4 Urzędu Gminy Sieciechów)

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 19:56:43.

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,  rad gmin oraz rad dzielnic m.st Warszawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:41:39.
Deklaracja

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

 Deklaracja

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:24:41.
Wniosek

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 Wniosek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:27:27 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:27:57.
Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:27:27
Data modyfikacji: 2014-09-19 13:27:57
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak