Informacja Wójta Gminy Sieciechów

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Sieciechów.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 08:07:08 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:36:49.
Zarządzenie

Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 24/2014 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:24:46 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:37:24.
Zarządzenie Wójta Gminy Sieciechów w sprawie
powołania obwodowych Komisji Wyborczych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:11:41 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:37:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sieciechów
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 11:53:28 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:37:56.
Informacja Wójta Gminy Sieciechów

Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-02 11:51:28 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:38:08.
Informacja Wójta Gminy Sieciechów

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych ba dzień 25 maja 2014r.

 Pełna treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 11:52:36 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:38:22.
Informacja Wójta Gminy Sieciechów

dla wyborców niepełnosprawnych chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

 Pełna treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 11:57:45 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:38:36.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 07:41:02 | Data modyfikacji: 2014-08-21 10:38:51.
Data wprowadzenia: 2014-04-15 07:41:02
Data modyfikacji: 2014-08-21 10:38:51
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak