Kazimierz Pochylski - Wójt, oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-09 16:01:27 | Data modyfikacji: 2014-11-09 16:04:49.

Kazimierz Pochylski - Wójt Gminy Sieciechów

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:22:58 | Data modyfikacji: 2014-07-20 14:26:08.

Ryszard Jeziorowski - Zastępca Wójta

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:27:10.

Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:24:24 | Data modyfikacji: 2014-07-20 14:25:52.

Iwona Czerska - Skarbnik Gminy

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:25:33.

Elżbieta Kalbarczyk - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Kalbarczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:28:12.

Sławomir Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:29:15.

Agnieszka Popis - Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zajezierzu

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:30:01.

Halina Witkowska - Sekretarz Gminy

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:30:49.

Bożena Wójcicka - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słowikach

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bożena Wójcicka | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:31:37.

Henryka Wojewoda - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:32:15.

Zobacz:
 Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Radni . 
Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:32:15
Autor: Henryka Wojewoda
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak