Zarządzenie Nr 1/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:01:27.
 Zarządzenie Nr 2/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:02:03.
 Zarządzenie Nr 3/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:02:38.
 Zarządzenie Nr 4/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:03:48.
 Zarządzenie Nr 6/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:05:11.
 Zarządzenie Nr 7/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:07:22.
 Zarządzenie Nr 8/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:07:58.
 Zarządzenie Nr 9/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:08:36.
 Zarządzenie Nr 10/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:09:17.
 Zarządzenie Nr 11/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:09:38.
 Zarządzenie Nr 12/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:10:04.
 Zarządzenie Nr 13/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:10:25.
 Zarządzenie Nr 14/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:10:51.
 Zarządzenie Nr 15/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:11:17.
 Zarządzenie Nr 16/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:11:42.
Zarządzenie nr 16A/2014

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2013 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:07:46 | Data modyfikacji: 2021-05-26 08:16:51.
 Zarządzenie nr 17/2014

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:12:53 | Data modyfikacji: 2021-05-26 08:15:25.
 Zarządzenie Nr 18/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:13:17.
 Zarządzenie Nr 19/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:13:43.
 Zarządzenie Nr 20/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:14:11.
 Zarządzenie Nr 21/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:14:38.
 Zarządzenie Nr 21/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-17 10:34:20 | Data modyfikacji: 2014-05-17 13:06:38.
 Zarządzenie Nr 22/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:15:05.
 Zarządzenie Nr 23/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:15:29.
 Zarządzenie Nr 24/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:13:47 | Data modyfikacji: 2014-05-17 13:06:51.
 Zarządzenie Nr 24a/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:16:31.
 Zarządzenie Nr 25/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:17:09.
 Zarządzenie Nr 26/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:18:02.
 Zarządzenie Nr 27/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:18:27.
 Zarządzenie Nr 29/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:58:36 | Data modyfikacji: 2014-07-20 15:03:14.
 Zarządzenie Nr 28/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:18:57 | Data modyfikacji: 2014-07-20 15:02:55.
 Zarządzenie Nr 30/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 14:59:46.
 Zarządzenie Nr 31/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 15:00:31.
 Zarządzenie Nr 32/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 15:01:05 | Data modyfikacji: 2014-07-20 15:03:34.
 Zarządzenie Nr 33/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 15:04:40.
 Zarządzenie Nr 34/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 15:05:33.
 Zarządzenie Nr 35/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-20 15:06:26.
 Zarządzenie Nr 38/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-07-04 10:33:46.
 Zarządzenie Nr 39/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:12:32.
 Zarządzenie Nr 40/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:12:51.
 Zarządzenie Nr 41/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:13:09.
 Zarządzenie Nr 42/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:13:53.
 Zarządzenie Nr 43/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:14:16.
 Zarządzenie Nr 44/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:14:41.
 Zarządzenie Nr 45/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:15:09.
 Zarządzenie Nr 46/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:15:54.
 Zarządzenie Nr 47/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:16:13.
 Zarządzenie Nr 48/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:16:33.
 Zarządzenie Nr 49/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:16:51.
 Zarządzenie Nr 50/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:17:28.
 Zarządzenie Nr 55/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:17:49.
 Zarządzenie Nr 56/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:18:44.
 Zarządzenie Nr 57/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:19:05.
 Zarządzenie Nr 58/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:19:24.
 Zarządzenie Nr 60/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:19:48.
Zarządzenie Nr 61/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 Zarządzenie Nr 61/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:35:45.
Zarządzenie Nr 62/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu budżetu gminy na 2015r.

 Zarządzenie Nr 62/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:37:41.
Zarządzenie Nr 63/2014

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań komisji i trybu jej pracy.

 Zarządzenie Nr 63/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:39:05.
Zarządzenie Nr 64/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 64/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:42:18.
Zarządzenie Nr 65/2014

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok.

 Zarządzenie Nr 65/2014

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:44:40 | Data modyfikacji: 2021-04-30 11:10:29.
Zarządzenie Nr 66/2014

w sprawie wyłączenia obiketu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

 Zarządzenie Nr 66/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:45:55.
Zarządzenie Nr 67/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 67/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:47:22.
Zarządzenie Nr 68/2014

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrebymi ustawami na 2014r.

 Zarządzenie Nr 68/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:48:59.
Zarządzenie Nr 69/2014

w sprawie ustalenia wysokosci pomocy finansowej - świątecznej z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - grudzień 2014r.

 Zarządzenie Nr 69/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-18 10:51:40.
Zarządzenie Nr 70/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 70/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:42:07 | Data modyfikacji: 2015-01-21 19:47:43.
Zarządzenie Nr 71/2014

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014r.

 Zarządzenie Nr 71/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:43:53 | Data modyfikacji: 2015-01-21 19:47:33.
Zarządzenie Nr 72/2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

 Zarządzenie Nr 72/2014

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-26 15:23:51.
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie odwołania składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie Nr 73/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:45:28 | Data modyfikacji: 2015-01-21 19:47:24.
Zarządzenie Nr 74/2014

w sprawie odwołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 Zarządzenie Nr 74/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marian Czerski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:47:13.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:47:13
Autor: Marian Czerski
ObowižEzuje od: 2014-12-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak